Kosten verhuurmakelaar

Een verhuurmakelaar neemt een deel of het geheel van het verhuurwerk van u over. In ruil hiervoor ontvangt hij of zij een vergoeding. U hebt de volledige contractvrijheid om met de verhuurmakelaar een vergoedingssysteem overeen te komen. Wanneer u het gehele verhuurwerk uitbesteedt, dan is het gebruikelijk om de verhuurmakelaar een percentage van de huursom te betalen. Wordt daarentegen slechts een deel van het werk aan een verhuurmakelaar uitbesteed, dan is een vast tarief gebruikelijker.

Vergelijk tot wel 6 offertes!

 

Percentage van huursom

Wanneer een verhuurmakelaar een percentage van de jaarlijkse huuropbrengst als courtage ontvangt, dan ligt dit percentage veelal tussen de vijf en tien procent. Sommige verhuurmakelaars vragen één maand van de huuropbrengsten als courtage. Dit komt neer op een courtage ter hoogte van 8,3% van de jaarhuur. Stel, u realiseert per maand € 1.000 aan huuropbrengsten en het courtagepercentage is 7,5%. In dit geval gaat 7,5% van de € 12.000 die u per jaar aan huur ontvangt naar de verhuurmakelaar, oftewel € 900.

Minimumbedragen

Menig verhuurmakelaar hanteert minimumbedragen voor zijn of haar courtage. De courtage kan dan nooit lager zijn dan dit minimumbedrag. Stel bijvoorbeeld, een verhuurmakelaar hanteert een courtagepercentage van 7%, met een minimumbedrag van € 700. Is de huursom dan bijvoorbeeld € 9.000, dan zou toepassing van de 7% leiden tot een courtage van € 630. In dit geval geldt dan echter het minimumbedrag van € 700.

kosten verhuurmakelaar

 

Gedeelten van jaren

Het kan zijn dat u uw pand slechts een gedeelte van het jaar verhuurt. Maak in dit geval duidelijke afspraken over hoe hiermee wordt omgegaan bij de berekening van de courtage. Sommige verhuurmakelaars laten namelijk een deel van een jaar als geheel jaar gelden, terwijl andere verhuurmakelaars dit niet doen.

Vast tarief

Het is ook mogelijk om slechts een deel van het verhuurwerk aan een makelaar uit te besteden. Zo kan een verhuurmakelaar bijvoorbeeld slechts de huurcontracten opstellen. In dit geval is het gebruikelijk dat niet een percentage van de huursom als courtage wordt betaald, maar een vast bedrag. Hierbij kunt u denken aan enkele honderden euro’s.

Inclusief btw?

Een verhuurmakelaar dient u altijd btw in rekening te brengen. Hierbij geldt het btw-tarief van 21%. Vraag bij twijfel aan uw verhuurmakelaar of de afgesproken vergoeding inclusief dan wel exclusief btw is.

Kosten versus baten

In ruil voor de 5-10% van de huursom die u aan uw verhuurmakelaar betaalt, wordt al het verhuurwerk voor u verricht én realiseert u doorgaans door de professionele aanpak van de verhuurmakelaar een aanzienlijk hogere jaarhuur. Zo heeft een verhuurmakelaar meer expertise in het adverteren van een woning, zodat uw pand zo min mogelijk leegstaat en u zo mogelijk het hele jaar door voor al uw ruimtes huur ontvangt. Daarnaast heeft een verhuurmakelaar volop ervaring in het screenen van potentiële huurders, zodat u niet wordt geconfronteerd met huurders die voor betalingsproblemen of schade aan uw pand zorgen. De financiële baten van een verhuurmakelaar zijn kortom aanzienlijk groter dan de kosten, zodat het voordelig is om een verhuurmakelaar in de arm te nemen.

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig of vragen?
Hulp nodig of vragen?Jesper Blejie
info@makelaaradvies.nl