NWWI

NWWI staat voor Nederlands Woning Waarde Instituut. Het instituut valideert taxatierapporten waarbij zij er met name op controleert of de taxatie volgens de geldende richtlijnen is opgemaakt. Op deze manier is het eenvoudiger voor iemand die de diensten van een taxateur afneemt om het rapport. En natuurlijk de wijze waarop dit tot stand is gekomen te begrijpen. Daarnaast komt de keuring door de NWWI de betrouwbaarheid en objectiviteit van taxatierapporten ten goede. Bij het instituut zijn meer dan 4.600 taxateurs ingeschreven.

U kunt het dus vergelijken met de Taxateurs Unie, beide controleren taxaties.

Het NWWI heeft als belangrijk doel het verhogen van de deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie van woningtaxaties. Het geeft betrokkenen inzicht in de manier van taxeren voor de getaxeerde woning. Het draagt hierdoor bij aan het voorkomen van taxatiefraude.

De validatie van de rapporten binnen het NWWI wordt uitsluitend door ervaren en goed opgeleide taxateurs gedaan. Alle uitgevoerde taxaties worden in een centrale database geregistreerd. Echter, alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden.

Waar controleert het NWWI op?

Het NWWI controleert of de taxateur wel bevoegd is om te mogen taxeren. Indien dit het geval is, wordt het rapport individueel door één van de medewerkers op vele onderdelen gecontroleerd. Hierbij wordt o.a. gekeken naar:

  • Een correcte onderbouwing van de getaxeerde marktwaarde
  • Welke bronnen er zijn geraadpleegd en of de bijlagen hiervan zijn meegeleverd
  • Zijn de juiste en recente foto’s zijn meegeleverd?
  • Of er geen sprake is van belangenverstrengeling
  • Is er vooraf geen ‘gewenste taxatiewaarde’ is meegegeven?

Wat betekent dit voor u als consument?

Het WEW heeft vastgesteld dat vanaf 1 januari 2010 een taxatierapport uitsluitend mag worden geaccepteerd indien deze door een van de door de WEW erkende instituten is ‘gevalideerd’. Valideren betekent in deze context dat wordt gecontroleerd of de taxateur voldoet aan de eisen. Maar niet enkel de taxeur, ook de taxatierapporten moeten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen zoals deze door de WEW zijn voorgeschreven.

Immers, een taxatierapport is een belangrijk instrument bij risicobeheersing voor zowel consument, u dus, als financier. Een juiste en volledige onderbouwing van een getaxeerde waarde voor alle betrokkenen is van groot belang. Juist in deze tijd waar in het verleden behaalde woningprijzen bij verkoop niet langer vanzelfsprekend is.

Waar zorgt de verplichting tot validatie door het WEW voor? Het zorgt ervoor dat de juiste doel- en richtlijnen worden gehanteerd. Dit wordt gedaan voor een deskundige onderbouwing van de waarden en de risico’s van het getaxeerde object. Een taxatie is niet alleen een administratieve noodzakelijkheid voor de haalbaarheid en acceptatie van de hypotheek.

Wat kan de NWWI u bieden als taxeur?

De taxateurs werken volgens een gestandaardiseerd digitaal proces. Wanneer de taxateur (binnen zijn werkgebied) een taxatieopdracht accepteert, geeft hij bij het NWWI aan welke woning getaxeerd gaat worden. De organisatie zorgt er vervolgens voor dat de taxatieopdracht digitaal wordt ‘klaargezet’. Er kan nu een gevalideerd taxatierapport worden opgemaakt voor de waardebepaling van het huis.

Het is daarbij aan de taxateur, u dus, om op basis van zijn expertise en als kenner van de lokale markt de waarde vast te stellen. Het NWWI levert, conform de norm van Stichting Taxatie en Validatie (STenV), minimaal 2 modelwaarden aan. Deze kunnen inzicht verschaffen in de waarde van het object.

Taxatie laten maken van uw huis?

Met andere woorden: Het NWWI kan voor zowel consumenten als makelaars een hoop betekenen. U kunt als consument met het volste vertrouwen gebruik maken van de service die de vereniging biedt.

Dus wilt u een taxatie laten maken van uw huis of een andere soort makelaar inschakelen? Vraag hier gratis tot wel zes offertes aan!

Gerelateerde artikelen

Jesper Blejie
Jesper BlejieHulp nodig of vragen?