Taxeurs Unie

De Taxeurs Unie is geen brancheorganisatie zoals VastgoedPRO dit bijvoorbeeld is. Net als het NWWI valideert ook de Taxeurs Unie, ofwel TU, taxaties van bij haar aangesloten taxateurs. Hiermee beoogt de TU eveneens om meer zekerheid te verschaffen over de waarde van een woning. De TU is het oudste gecertificeerde taxatie-validatie-instituut van Nederland en kent ongeveer tweeduizend leden.

De Taxateurs Unie wil, onafhankelijk van welke partij of belangengroepering ook, voor alle relevante partijen op de markt voor onroerend goed taxaties een spilfunctie vervullen. Hiermee bedoelen ze dat ze het aanspreekpunt willen en kunnen zijn voor hun taxeurs en de consumenten.

Door gebruik te maken “high-level” ICT-systemen en organisatorische procedures wilt de TU garant staan voor:

snelle, efficiënte en bovenal betrouwbare taxaties van onroerend goed. De Taxateurs Unie wilt een optimale communicatie tussen alle bij vastgoed taxaties en betrokken partijen. 

De kernwaarden zijn dan ook geformuleerd als onafhankelijk, open & eerlijk, snel & flexibel, verantwoordelijk en professioneel. Ze gelden daarbij als richtlijnen hoe de TU met elkaar, met de klanten en de leveranciers wilt omgaan.

Wat doet de TU voor de consumenten?

Als consument kun u bij TU terecht voor gecertificeerde taxeurs en taxaties. Om de kwaliteit van de organisatie te borgen en inzichtelijk te maken aan haar relaties en stakeholders is Taxateurs Unie ISO 9001:2008 gecertificeerd. Ook de ISO 9001:2008 addendum certificatie, ten aanzien van Taxatie Validatie Instituten, is door de taxeurs behaald.

De organisatie besteedt veel aandacht aan de permanente verbetering van de bedrijfsvoering. De mening van relaties, dus u als consument is daarbij van groot belang.

Uw reactie, of die nu negatief of positief is, stellen ze dan ook zeer op prijs en nemen ze zeer serieus. Klachten of complimenten kunt u dan ook altijd indienen op hun eigen site.

Wat doet de TU voor taxeurs?

De slogan: “Second in volume, first in performance” geeft de ambitie op kwaliteitsgebied aan.

Door u aan te melden als taxeur bij de TU bent u verzekerd van kwaliteit. De Taxateurs Unie is een, door STenV en NHG erkend, met waarborgen omringd taxatie-validatie-platform met aanvullende faciliteiten voor alle stakeholders. U zult bij aanmelding een van deze stakeholders worden.

Door uw aanmelding krijgt u toegang tot het platform van de TU. De Taxatie-Rapportage-Module van Taxateurs Unie maakt het mogelijk om bijvoorbeeld een digitale controle te starten alvorens de taxatie ter validatie aan te bieden.

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig of vragen?
Hulp nodig of vragen?Jesper Blejie