Waardebepaling huis

De waarde van een huis wordt bepaald op basis van een aantal belangrijke factoren. De eerste vraag die u zich hierbij moet stellen is of de vraagprijs reëel is. Daarnaast zijn er verschillende manieren om de waarde van een woning in te schatten. Een vergelijking maken tussen verschillende huizen van vergelijkbare aard is een manier om een schatting te maken van de waarde, maar er zijn nog andere manieren om dit te doen, zoals beroep doen op een taxateur, die een nauwkeurigere waardebepaling kan doorvoeren. De volgende elementen zijn belangrijk bij het bepalen van de waarde van een woning en verdienen dan ook een woordje uitleg.

Vergelijk direct tot wel 6 offertes!

1. Hoe wordt de waarde van een woning berekend?

De locatie van de woning en gemeentelijke voorwaarden

De locatie van een woning is de belangrijkste factor die een invloed heeft op de waarde van het huis. Bevindt de woning zich in een stedelijk gebied of is het een landelijk huis? Woningen in steden kosten vaak heel wat meer. Daarbij is ook de omgeving van belang: welke faciliteiten zijn er bereikbaar – denk daarbij aan winkels, stadscentrum, ziekenhuizen, enzovoort? Ook dit heeft immers een invloed op de waarde van een woning. Daarbij is ook het beleid van de gemeente belangrijk. Wat staat in het bestemmingsplan? Is het huis nog onderworpen aan bepaalde regels of voorwaarden?

Het bestemmingsplan van de gemeente is eigenlijk een plan voor de ontwikkeling van het grondgebied van die gemeente. Als koper van een woning is het dus belangrijk te weten wat de bouwmogelijkheden zijn in die regio en welke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

Daarbij is de koper van een woning op erfpachtgrond onderworpen aan bepaalde regels en voorwaarden die in de akte van vestiging opgesteld zijn door de zogenaamde pachter van de grond – meestal de gemeente. De koper van de grond is immers geen echte eigenaar van de grond waar de woning zich bevindt. Op deze erfpacht kan overigens ook een hypotheek worden aangevraagd.

Het onderhoud van de woning

De waarde van een woning wordt tevens bepaald door de mate van onderhoud: een woning waar niet veel werk meer aan moet gebeuren – op het vlak van renovatie of herstellingen – zal over het algemeen meer waard zijn. Een woning waar nog wat aan mankeert zal daarentegen minder kosten – hoewel het doorvoeren van eventuele renovaties wel wat aan het uiteindelijke prijskaartje toevoegt.

2. Wie berekent de waarde van de woning?

De waarde van een woning wordt berekend op basis van bepaalde gegevens over die woning. Dit kan ofwel gebeuren door middel van een erkend taxateur, maar ook een speciaal berekeningssysteem kan dit doen. Informatie verzamelen over een woning bij het Kadaster kan ingewikkeld zijn: voor een snel overzicht van de actuele waarde van de woning en welke factoren hierbij een rol spelen is beroep doen op een taxateur echter een betere oplossing. Na de beoordeling van de woning krijgt u een zogenaamd taxatierapport, dat u verplicht nodig heeft voor bijvoorbeeld de aanvraag van een hypotheek van de woning.